a
Trường THCS Tân Chánh
a
Tiết học thể dục môn mỹ thuật 6a5

Tiết học thể dục môn mỹ thuật 6a5

  • 07/11/2017
  • 1202

        Cô Tiên dạy tiết học thư viện môn mỹ thuật với lớp 6a4. Tiết học đã tạo hứng thú cho các em khi học ở thư viện.