a
Trường THCS Tân Chánh
a
Tiết học thư viện môn mỹ thuật 7

Tiết học thư viện môn mỹ thuật 7

  • 09/11/2017
  • 1331

        Tiết học thư viện môn mỹ thuật 7 được cô Tiên dựa trên góc giới thiệu sách của thư viện để dạy các em về bài học "VẼ ĐỀ TÀI QUANH EM'.